Κατηγορία Αγγελιών

by Domes Novos Santorini

O ξενοδοχειακός όμιλος Domes Resorts, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ξενοδοχειακούς ομίλους στη Μεσόγειο, προσλαμβάνει Καθαριστή/Καθαρίστηρια για το νέο 5* ξενοδοχείο Domes Novos Santorini στην...

 Καθαρίστριες / 34 views

happy-woman-walking-on-beach-PL6FA7H.jpg

SanFair Newsletter

The latest on what’s moving world – delivered straight to your inbox