ΑΣΕΠ Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός 2024-2025

Οι γραπτές εξετάσεις του 2ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2024-2025 είναι γεγονός και το ενδιαφέρον είναι έντονο, καθώς προσφέρει ευκαιρίες μόνιμων διορισμών σε θέσεις του δημοσίου τομέα.

Το ΦΕΚ αναμένεται αμέσως μετά το καλοκαίρι και ο διαγωνισμός στα τέλη του 2024 – αρχές του 2025.

Ο διαγωνισμός αφορά κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου πανεπιστημίου Π.Ε ή Τ.Ε ενώ αναμένεται και για τους απόφοιτους λυκείου Δ.Ε.

Ξεκινήστε την προετοιμασία σας με το www.panellinios-diagonismos.gr

Ολοκληρωμένο Πακέτο Προετοιμασίας 245 ευρώ

Το ψηφιακό μας αρχείο , θα σας λύσει τα χέρια καθώς περιλαμβάνει ότι θα χρειαστείτε για τις ερχόμενες εξετάσεις. 

 Το πακέτο προετοιμασίας έχει συμμορφωθεί πλήρως με τα ακαδημαϊκά πρότυπα και τους ακαδημαϊκούς κανονισμούς συγγραφής εργασιών ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί την σειρά των περιεχομένων όπως ακριβώς την έχει εκδώσει ο ΑΣΕΠ.

Θα βρείτε αναλυτικά την θεωρία για όλες τις ενότητες της εξεταστέας ύλης ,όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεπτυγμένες καθώς και τις αντίστοιχες ερωτήσεις για κάθε ενότητα ξεχωριστά.

Επίσης θα βρείτε ερωτήσεις/test στον γλωσσικό & αριθμητικό συλλογισμό & την εργασιακή αποτελεσματικότητα με βάση τα παραδείγματα και τα πρότυπα των εξετάσεων του ΑΣΕΠ.

Οι ερωτήσεις μας, έχουν δημιουργηθεί στα ίδια ακριβώς πρότυπα σχεδίασης των ερωτήσεων του ΑΣΕΠ, ώστε να εξοικειωθείτε με τις εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας στον διαγωνισμός καθώς και για τα πακέτα προετοιμασίας, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.panellinios-diagonismos.gr

Previous Post
happy-woman-walking-on-beach-PL6FA7H.jpg

SanFair Newsletter

The latest on what’s moving world – delivered straight to your inbox